Není lehké mít doma hasiče...

Před 150 lety, 12. března 1864, byly schváleny stanovy prvního českého sboru dobrovolných hasičů

14.03.2014 19:28

  logo sSnaha slovanského obyvatelstva o zřízení vlastních dobrovolnických sborů narážela v polovině 19. století na obavy úřadů, aby se tyto organizace nestaly zárodkem podobných nepokojů jako v revolučním roce 1848. Teprve s uvolněním politických poměrů na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století se otevřela cesta k vytvoření prvního českého sboru dobrovolných hasičů.

  U jeho zrodu stál obchodník z Velvar na Kladensku Karel Krohn. Během pobytu v severoněmeckém Hamburku, kde získával zkušenost s prací v obchodním domě, zaujala Krohna obratnost tamějších dobrovolných požárníků. Po návratu neváhal, a začal pracovat na založení obdobné organizace.

  Žádost o povolení spolku dobrovolných hasičů obdržela městská rada ve Velvarech v listopadu 1863. Napoprvé byly stanovy rodícího se spolku zamítnuty, ale v březnu následujícího roku se přeci jenom dočkaly úředního posvěcení. Ve velvarském hostinci Na Sladovně tak 22. května 1864 mohla zasednout ustavující valná hromada prvního českého sboru dobrovolných hasičů, který je unikátní i tím, že funguje dodnes.

Příklad Velvar záhy následovala další česká města, mimo jiné Roudnice, Nepomuk, Český Dub nebo Kolín. Na Moravě vznikla první ryze česká organizace dobrovolných hasičů v létě 1871 ve Velkém Meziříčí. A v květnu 1884 se v Kylešovicích na Opavsku zrodil první český sbor ve Slezsku.

Jestliže v roce 1870 existovaly v českých zemích dvě desítky jednotek dobrovolných hasičů, o čtyři roky později jich bylo už více než sto. Skutečný boom však přinesla devadesátá léta 19. století. Do značné míry to souviselo se vzrůstajícím národním uvědoměním Čechů, kteří se chtěli vyrovnat německy mluvícím sousedům. Hnutí dobrovolných hasičů tak v emancipačním procesu Čechů sehrálo podobnou roli jako třeba tělocvičná organizace Sokol nebo Klub českých turistů.

  Národnostní otázka komplikovala snahu o vytvoření zastřešující organizace dobrovolných hasičů. V roce 1879 sice vznikla Ústřední zemská hasičská jednota Království českého, která se ale po 12 letech rozdělila na dvě: německou a českou. Ta měla krátce po svém vzniku skoro 86.000 registrovaných členů. K nim ale bylo možné připočíst dalších asi 15.000 osob sdružených v České ústřední jednotě hasičské pro Moravu a Slezsko.

  V současnosti existují v České republice tři organizace sdružující dobrovolné hasiče. Zdaleka nejpočetnější členskou základnu má Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má přes 355.000 členů. Dvě menší sdružení, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, pak registrují kolem 6000, respektive 5000 členů.

  Kromě požárů vyjíždějí dobrovolní hasiči často také k technickým zásahům. Asistují například při odstraňování následků těžkých dopravních nehod, při povodních nebo u vyprošťování osob ze zřícených budov. Zejména v menších obcích jsou spolky dobrovolných hasičů navíc i významnými organizátory kulturních a společenských akcí.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Herálec
592 01 Herálec 81
starosta Kosek Petr
mob. 603 193 690
email: sdh.heralec@email.cz

velitel Bezchleba Jakub
mob. 606 670 263
email: jsdhheralec@seznam.cz

Ohlášení pálení
https://palenihzsvyk.webrex.cz/
počítadlo.abz.cz