Není lehké mít doma hasiče...

TFA v roce 2016

06.10.2016 17:41

TFA

Je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.

 

Seriál se skládal celkem z 8 závodů (konkrétně ve Vladislavi, Jihlavě, Borači, Novém Městě na Moravě, Rokytnici, Okříškách, Kynici a Lesonici).

Celkem se soutěží zúčastnilo 24 žen a 188 mužů ve třech věkových kategoriích. (18 mužů nad 40let, 112 mužů do 30 let, 58 mužů v kategorii 30 až 40 let) Soutěž je unikátní, protože na startu závodů se potkávají jak dobrovolní hasiči, tak členové profesionálních jednotek.

 

 

Naši členové dosáhli těchto výsledků:

 

Lenka Myšková       654 bodů             5. místo

Dan Knápek            607 bodů              8. místo

Ladislav Laštovica   666 bodů              5. místo

Vyhledávání

Kontakt

SDH Herálec
592 01 Herálec 81
starosta Kosek Petr
mob. 603 193 690
email: sdh.heralec@email.cz

velitel Bezchleba Jakub
mob. 606 670 263
email: jsdhheralec@seznam.cz

Ohlášení pálení
https://palenihzsvyk.webrex.cz/
SEO