Není lehké mít doma hasiče...

Zásahy

21.07.2015 18:14

Zásah č. 18

21.07.2015 09:50 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela tlakovat ucpaný kanalizační řad v Herálci č.p.507
20.07.2015 17:20

Zásah č. 17

19.07.2015 12:18   Jednotka vyjela na příkaz KOPIS Jihlava na likvidaci vosího hnízda v Herálci.Hnízdo se nacházelo v zemi na zahradě rodinného domu.Jednotka pomocí postřiku a vysavače provedla likvidaci.                                                      ...
17.07.2015 23:54

Zásah č. 16

17.7.2015 16:03 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela na příkaz KOPIS Jihlava na likvidaci vos v Herálci.Na místo vyjela i jednotka HZS Žďár nad Sázavou ,ti byly po domluvě s operačním důstojníkem z KOPISU odvoláni zpět cestou k zásahu.JSDH Herálec provedla likvidaci pomocí postřiku a vysavače.
09.07.2015 16:45

Zásah č. 15

07.07.2015 18:04 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ  Jednotka dopravovala vodu a kropila stromky v lesní školce "HUŤ"
05.07.2015 19:55

Zásah č. 14

05.07.2015 18:07 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela navážet vodu a kropit stromky do obecní lesní školky
04.07.2015 08:37

Zásah č. 13

03.07.2015 18:22 - TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela na příkaz starosty kropit lesní školky do obecního lesa,aby nedocházelo k zasychání porostu.
02.07.2015 09:15

Zásah č. 12

01.07.2015 18:38 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka prováděla na příkaz starosty obce kropení lesních školek obecních lesů,aby nedocházelo k zasychání porostů.
26.06.2015 15:06

Zásah č. 11

25.06.2015 16:20 -TECHNICKÁ POMOC - ČERPÁNÍ VODY Jednotka znovu vyjela čerpat vodu na studnu vodovodního družstva Chaloupky.Po vyčerpání kalovým čerpadlem provedla výměnu vadného čerpadla.
08.06.2015 18:07

Zásah č. 10

08.06.2015 13:18 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela čerpat vodu na studnu vodovodního družstva Chaloupky. Po odčerpání provedla výměnu vadného čerpadla, aby mohla být obnovena dodávka pitné vody.
08.06.2015 16:08

Zásah č. 9

08.06.2015 12:27 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela do obce Chlumětín, kde pomocí 1xC proudu pomohla zprůchodnit kanalizaci u domu čp.12
08.06.2015 15:09

Zásah č. 8

08.06.2015 07:31 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela k obecní studni na pitnou vodu. Pomocí kalového čerpadla odčerpala všechnu vodu a studnu vyčistila od nečistot.
18.05.2015 19:56

Zásah č. 7

18.5.2015 10:11 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka provedla tlakovaní kanalizace v Herálci č.p. 394
20.01.2015 21:37

Zásah č. 6

20.1.2015 15:42 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela zprůchodnit odtok z požární nádrže Herálec - Kocanda. Špatný odtok způsoboval promáčení a podemílání komunikace.
18.01.2015 22:13

Zásah č. 5

18.1.2015 15:26 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka vyjela na příkaz starosty obce opláchnout komunikaci za místní kostel.
11.01.2015 13:14

Zásah č. 4

11.1.2015 10:42 - TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ Jednotka odstranila v obci následky po povodni

Vyhledávání

Kontakt

SDH Herálec
592 01 Herálec 81
starosta Kosek Petr
mob. 603 193 690
email: sdh.heralec@email.cz

velitel Bezchleba Jakub
mob. 606 670 263
email: jsdhheralec@seznam.cz

Ohlášení pálení
https://palenihzsvyk.webrex.cz/
SEO